PR0J3KT KAL1BR1UM

Budúcnosť neexistuje. Zem umiera…
V druhom desaťročí 21. storočia sa klimatické prostredie planéty Zem extrémne zmenilo. Rozdeľovať rok na ročné obdobia stratilo zmysel. V riekach a oceánoch postupne mizol život, lesy chradli, vzduch získal nový sírový zápach. Ku koncu tohto desaťročia sa už naisto vedelo, že planéta vyčerpala svoje možnosti. Príroda začala umierať.
Aby oddialili koniec ľudstva čo najviac, vodcovia novodobej spoločnosti rozhodli o tvrdých obmedzeniach. Tie sa týkali všetkých sfér ľudského života, vrátane súkromnej. A tak sa láska stala protizákonnou…
Milovať je zakázané!
V spoločnosti, ktorá v apatii čaká na naplnenie svojho osudu, žije mladý muž menom Mado. Miluje svoju priateľku Alicu, hoci je to zakázané. Jedného dňa Mada a Alicu zatknú na demonštrácii. Mado zostane sám a vďaka ľuďom, ktorých stretáva vo väzení, spoznáva pravdu o súčasnom svete: Existuje nádej! Ľudstvo môže žiť! PROJEKT KALIBRIUM nás zachráni… No má zmysel zachraňovať ľudstvo, ktorému chýba ľudskosť? Nezažil človek už priveľa utrpenia? Aj Mado sa musí rozhodnúť. Musí prekonať vlastný strach a objaviť v sebe nového rozumného a silného človeka. Iba tak sa mu podarí zachrániť seba a ostatných…

Scenár a réžia: Jakub Lazarčík

Choreografia: Vladimíra Škodlerová

Hrali: Vladimíra Škodlerová, Alenka Šimková, Jakub Lazarčík, Dagmar Labáthová, Ingrid Rudavská, Boris Jača, Jaroslav Pěnička, Zuzana Karcagiová, Barbora Barteková a Ivan Frey

Premiéra: 1. 10. 2011​

Derniéra: 10. 11. 2011